slogan

 
 

topbannerv1

HUẤN LUYỆN NÂNG CAO VÀ CHUYÊN SÂU

Các chữ viết tắt và từ viết tắt

ABPM: Theo dõi huyết áp lưu động

AF: Rung nhĩ

ARVC: Bệnh cơ tim thất phải gây loạn nhịp

ATP: Adenosine triphosphate

AV: Thuộc nhĩ thất

AVID: Nghiên cứu cấy khử rung tim đối loại với Chống loạn nhịp

Đọc tiếp...

10. VA và SCD liên quan đến các quần thể đặc biệt

10.1. Vận động viên thể thao

Ở vận động viên, phạm vi các VA từ PVCs đơn độc, cặp đôi, và NSVT, cho đến VT dai dẳng và SCA đưa đến SCA (1). Các PVCs và các đoạn NSVT lắp lại ngắn, đặc biệt khi không có bệnh tim cấu trúc, phổ biến hơn ở người không phải vận động viên, nhưng nhìn chung chúng lành tính, chỉ cần vận động hạn chế và hiếm khi dẫn tới việc bỏ thể thao (2, 3).

Đọc tiếp...

8. Rối loạn nhịp thất (VA) ở tim cấu trúc bình thườngggg

Đọc tiếp...

7.8. Các rối loạn thần kinh cơ

Đọc tiếp...

7.5. Viêm cơ tim

Đọc tiếp...

TS PHẠM HỮU VĂN

7.4. Bệnh cơ tim phì đại (HCM)

Đọc tiếp...

(…)

7. Tiếp tục điều chỉnh VA và nguy cơ SCD liên quan đến các trạng thái bệnh đặc biệt

7.1. Bệnh Tim thiếu máu cục bộ

7.1.1. Ngăn ngừa SCD thứ phát ở các bệnh nhân Bệnh Tim thiếu máu cục bộ

Đọc tiếp...

1.      Mở đầu

Các khuyến cáo được liệt kê trong hướng dẫn thực hành lâm sàng này, được dựa trên cơ sở bằng chứng được đưa ra bất cứ khi nào có thể.

Đọc tiếp...

Sau Hướng dẫn cập nhật về hội chứng Brugada năm 2013 của các Hội chuyên ngành lớn trên thế giới, về chẩn đoán hội chứng Brugada có nhiều điểm đơn giản đi, nhưng thực tế lại gặp nhiều trở ngại do đơn giản.

Đọc tiếp...

Mở đầu

Suy tim cấp (AHF) là một hội chứng lâm sàng đặc trưng bằng sự xuất hiện nhanh chóng của các triệu chứng điển hình và dấu hiệu thứ phát do chức năng tim bất thường [1].

Đọc tiếp...

1.  ĐẠI CƯƠNG

Rung nhĩ là rối loạn nhịp tim kéo dài thường gặp nhất, tăng tỉ lệ hiện mắc theo tuổi và xảy ra ở 1 trong 4 người trong thời gian sống của họ.

Đọc tiếp...

12. Điều trị kiểm soát nhịp hỗn hợp

          AF có nhiều sự duy trì khác nhau, các thuốc chống loạn nhịp hoặc triệt phá qua catheter chỉ nhằm vào một phần các sự duy trì đó. [96]

Đọc tiếp...